LASTEN LIIKUNTA JA RAVITSEMUS -TUTKIMUS

Lasten liikunta ja ravitsemus –tutkimus on vuonna 2007 alkanut pitkäkestoinen liikunta- ja ravitsemusinterventiotutkimus, joka tuottaa uutta tutkimustietoa lasten liikunnasta, ravitsemuksesta, fyysisestä kunnosta, kehon koostumuksesta, aineenvaihdunnasta, verenkierrosta, suun terveydestä ja elämänlaadusta sekä liikunnan ja ravitsemuksen vaikutuksista lasten terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksessa on 512 kuopiolaista lasta, jotka aloittivat koulunkäynnin vuosina 2007-2009. Lapset jaettiin tutkimuksen alussa interventio- ja verrokkiryhmiin. Tutkimuksessa seurataan lasten elintapoja, terveyttä ja hyvinvointia aikuisikään saakka. Tutkimusryhmään kuuluu tunnettuja asiantuntijoita useilta hankkeen toteutuksen kannalta keskeisiltä aloilta kuten liikuntalääketiede, ravitsemustiede, kansanterveystiede, fysiologia, kliininen fysiologia, lastentaudit, endokrinologia ja psykologia. Tutkimus toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella Biolääketieteen yksikössä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön, Kuopion yliopistollisen sairaalan lastentautien klinikan ja kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen osaston, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen, Kansanterveyslaitoksen ja Kuopion kaupungin kanssa. Tutkimuksen johtajana toimii lääketieteellisen fysiologian professori Timo Lakka.