TUTKIJARYHMÄ TUTKIMUSYHTEISTYÖ TUTKIMUSMENETELMÄT EETTISYYS

Eettisyys


Tutkimuksella on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan lupa.

 

takaisin