TUTKIJARYHMÄ TUTKIMUSYHTEISTYÖ TUTKIMUSMENETELMÄT EETTISYYS

Tutkimusyhteistyö

Teemme laajaa tutkimusyhteistyötä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kuopion ulkopuolella tärkeimmät yhteistyökumppanimme ovat Suomessa Turun yliopiston STRIP- ja LASERI-tutkijaryhmät (professori Olli Simell, professori Jorma Viikari, professori Olli Raitakari) ja Tampereen yliopiston genetiikkatutkijaryhmä (professori Terho Lehtimäki, tutkija Leo-Pekka Lyytikäinen) ja ulkomailla eurooppalainen Early Growth Genetics (EGG) -konsortio (professori Mark McCarthy), kansainvälinen MetaboChip -konsortio (professori Michael Boehnke, professori Mark McCarthy), Cambridgen yliopiston liikunta- ja geenitutkijaryhmät (professori Ulf Ekelund, apulaisprofessori Tuomas Kilpeläinen) sekä Kööpenhaminan yliopiston liikunnan ja geenien yhteisvaikutuksia tutkiva ryhmä (apulaisprofessori Tuomas Kilpeläinen). Kansainvälinen yhteistyömme on tuottanut ja tulee jatkossakin tuottamaan korkeatasoisia tieteellisiä julkaisuja (mm. PLOS Medicine 2011 ja Nature Genetics 2012).