Väitöskirjat PANIC-aineistosta


Vierola, Anu. Prevalence and determinants of pain and temporomandibular disorders in 6-8 year-old children. Itä-Suomen yliopisto, 2017.

Lintu, Niina. Cardiorespiratory fitness, its determinants and cardiorespiratory responses in maximal exercise test among children. Itä-Suomen yliopisto, 2017.

Veijalainen, Aapo. Clinical correlates of arterial stiffness, tone, and reactivity in children. Itä-Suomen yliopisto, 2016.

Ikävalko, Tiina. Pediatric sleep disordered breathing : causes and consequences. Itä-Suomen yliopisto, 2016.

Viitasalo, Anna. Clustering of cardiometabolic risk factors, liver enzymes and PNPLA3 polymorphism with special reference to children. Itä-Suomen yliopisto, 2015.

Haapala, Eero. Physical Activity, Sedentary Behavior, Physical Performance, Adiposity, and Academic Achievement in Primary-School Children. Itä-Suomen yliopisto, 2015.

Eloranta, Aino-Maija. Diet, body adiposity and cardiometabolic risk in a population sample of primary school children. Itä-Suomen yliopisto, 2014.
Opinnäytetyöt

Pro Gradu -työt

Jaana Peltola
8- ja 10-vuotiaiden tyttöjen ja poikien fyysinen suorituskyky ja fyysinen aktiivisuus. Liikuntalääketieteen Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto 2015.

Suvi Manninen
Ruoankäytön yhteys kehon rasvaprosenttiin lapsilla. Ravitsemustieteen Pro gradu -tutkielma.Itä-Suomen yliopisto 2015.

Juho-Heikki Mattila
Lasten ateriarytmi ja täysjyväviljatuotteiden, kasvisten, hedelmien ja marjojen syöminen ja näiden ruokavaliotekijöiden yhteys ylipainoisuuteen ja lihavuuteen. Ravitsemustieteen Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto 2015.

Sheraz Ali
Determinants of physical activity among 6-8 years old school children in Kuopio, Finland: Physical Activity and Nutrion in Children (PANIC) Study. Master´s thesis in the Master of Public Health (MPH) programme. Itä-Suomen yliopisto 2014.

Satu Revonsuo
Yhdeksänvuotiaiden lasten liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Liikuntalääketieteen Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto 2013.

Maria Nikulainen
Kuopiolaisten 6–9 -vuotiaiden lasten elämänlaatu vanhemman arvioimana – Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulma. Hoitotieteen Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto 2013.

Silja Tarvonen
Lasten ruoankäyttö ja ateriarytmi arkipäivisin ja viikonloppuisin. Ravitsemustieteen Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto 2013.

Veera Salokangas
Liikunta-aktiivisuuden vaikutus fyysisen kunnon eri osa-alueisiin 6 -8 -vuotiailla lapsilla. Liikuntalääketieteen Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto 2013.

Jella Repo
Aktiivisesti liikuntaa harrastavien alakouluikäisten poikien fyysinen kunto, ravintoaineiden saanti ja metaboliset tekijät. Ravitsemustieteen Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto 2012.

Antti Himanen
Sleep duration, sleep problems and related health behaviours in 6 – 8 –year-old children. Liikuntalääketieteen Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto 2012.

Johanna Koro
Ruokailutottumusten muuttamiseen vaikuttavat tekijät 9-10 –vuotiailla lapsilla. Ravitsemustieteen Pro gradu –tutkielma. Itä-Suomen yliopisto 2011.

Katri Jokinen
Lasten syömiskäyttäytymisen yhteys painon kehitykseen ja kehon koostumukseen. Ravitsemustieteen Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto 2011.

Marjaana Suominen
Kaksi vuotta kestäneen liikunta- ja ravitsemusintervention vaikutus alakouluikäisten lasten kehon koostumukseen. Ravitsemustieteen Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto 2011.

Kaisa Kähärä
Elintapaohjauksen vaikutus ravintoaineidensaantiin ja fyysiseen aktiivisuuteen 6-8 -vuotiailla lapsilla. Ravitsemustieteen Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto 2011.

Heidi Långström
Alakouluikäisten lasten liikunta. Preventiivisen hoitotieteen Pro Gradu –tutkielma. Itä-Suomen yliopisto 2010

Katariina Savolainen
Vanhempien osallisuus lasten suun terveyden edistämisessä. Preventiivisen hoitotieteen Pro Gradu –tutkielma. Itä-Suomen yliopisto 2010.

Kaisa Heinonen
Ensimmäisellä luokalla olevien lasten välipalojen ravitsemuksellinen laatu. Ravitsemustieteen Pro Gradu tutkielma. Itä-Suomen yliopisto 2010.

Saara Kettunen
Ensimmäisellä luokalla olevien lasten ruokavalion rasvan määrä ja laatu
Ravitsemustieteen Pro Gradu tutkielma. Itä-Suomen yliopisto 2010.

Nina Nevanperä
Syömiskäyttäytymisen yhteys painoon ja kehon koostumukseen 1.-luokkalaisilla
Ravitsemustieteen Pro Gradu tutkielma. Itä-Suomen yliopisto 2010

Aino-Maija Eloranta
Kalsiumin ja D-vitamiinin saanti ja yhteydet luuntiheyteen 6–8-vuotiailla lapsilla
Ravitsemustieteen Pro Gradu tutkielma. Kuopion yliopisto 2009.

Sanna Kiiskinen
Ruokavalion yhteydet painoon ja kehon koostumukseen 7-vuotiailla lapsilla
Ravitsemustieteen Pro Gradu tutkielma. Kuopion yliopisto 2008.

Lääketieteellisten opintojen syventävät työt

Erika Pakarinen
Alakouluikäisten lasten fyysisen aktiivisuuden ja passiivisuu-den erot sukupuolten välillä ja kehon rasvamäärän mukaan. Itä-Suomen yliopisto 2015.

Anna-Leena Holttinen
Virtaustilavuusspirometrian toteutus ja onnistuminen kuopiolaisilla peruskoulunsa aloittaneilla lapsilla. Lääketieteen syventävät työt. Itä-Suomen yliopisto 2013.

Lehtinen Sami
Kehon koostumuksen arviointimenetelmät. Lääketieteen syventävät työt. Itä-Suomen yliopisto 2013.

Ylinen Väinö
QT-aika 6-8 –vuotiailla lapsilla. Lääketieteen syventävät työt. Itä-Suomen yliopisto 2012.

Henna Virransola
Lasten fyysisen aktiivisuuden mittaaminen ja yhteys terveyteen. Lääketieteen syventävät työt. Itä-Suomen yliopisto 2012.

Reetta Veijalainen
Lihaskunnon yhteys kehonkoostumukseen ja koettuihin kipuoireisiin 1-luokkalaisilla lapsilla Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksessa. Lääketieteen syventävät työt. Itä-Suomen yliopisto 2011.

Helena Taivainen
Lasten liikunta ja ravitsemus -hanke.
Lääketieteen syventävät työt. Kuopion yliopisto 2008.

Sonja Korpela
Hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon mittaaminen ja yhteys lihavuuteen lapsilla
Lääketieteen syventävät työt. Kuopion yliopisto 2008.


Muut lopputyöt

Kimmo Myllykangas
Box and block: suomalaiset viitearvot 7–7,49- ja 7,5–7,99 -vuotiaille lapsille
Opinnäytetyö toimintaterapia.Savonia-ammattikorkeakoulu terveysala Kuopio 2009.