Kahdeksan vuoden seurantamittaukset

Ensimmäinen mittauskäynti

Tällä käynnillä nuorelle tehdään seuraavat mittaukset:

 • pituus, paino ja kehonkoostumus
 • vyötärön ja lantion ympärys
 • verenpaine
 • sylki- ja hiusnäyte
 • verinäytteet ja sokerirasituskoe

Kehonkoostumusta mitataan bioimpedanssimenetelmällä (InBody-laite), joka on täysin turvallinen ja kivuton. Verinäytteet otetaan kyynärtaipeen verisuonesta.

Mittauskäyntien aikana täytetään lomakkeita, joissa kysytään mm. liikuntaan, ravitsemukseen, uneen ja terveyteen liittyviä asioita.

Ensimmäisellä mittauskäynnillä annamme nuorelle mukaan rintakehän iholle kiinnitettävän liikuntamittarin (Actiheart®) sekä nuori saa täytettäväkseen ruokapäiväkirjan, joka palautetaan toiselle mittauskäynnille.

Selvitämme myös vanhempien elintapoja, terveyttä ja hyvinvointia kyselylomakkeilla.


Toinen mittauskäynti

Tällä käynnillä nuorelle tehdään seuraavat mittaukset:

 • ihon pinnalta tehtävä kaulavaltimon ultraäänitutkimus
 • kehonkoostumuksen mittaus DEXA-menetelmällä
 • päättelykyky- ja muistitestit

Kolmas mittauskäynti

Tällä käynnillä nuorelle tehdään seuraavat mittaukset:

 • lihaskuntotestit
 • polkupyörätesti
 • lääkärintarkastus

Verenkiertoelimistön ja keuhkojen kuntoa mitataan polkupyörätestillä, jossa tutkitaan mm. hapenottokykyä hengityskaasuanalyysillä. Lihasten kuntoa mitataan lihaskuntotesteillä. Ennen polkupyörätestiä lääkäri tarkastaa nuoren terveydentilan ja varmistaa, ettei nuorella ole sairauksia tai oireita, jotka estäisivät polkupyörätestin tekemisen. Naislääkäri tekee tarkastuksen tytöille ja mieslääkäri pojille.

Kolmannella käynnillä nuori saa yhteenvedon aiempien käyntien mittaustuloksistasi.


Neljäs mittauskäynti on hammaslääkärin tarkastus, jossa tehdään hieman tavallista yhdeksännen luokan ikäkausitarkastusta laajemmat suun terveyteen liittyvät tarkastukset. Neljäs käynti kestää noin 45 minuuttia. Hammaslääkärikäynnistä lähetetään erillinen kutsu kotiin.


Nuoret tullaan palkitsemaan mittauksiin osallistumisesta :)

TERVETULOA MITTAUKSIIN!