Kehon koostumus vaikuttaa lasten luuntiheyteen

09.01.2018

Tuoreen tutkimuksen mukaan alakouluikäisillä lapsilla on sitä suurempi luuntiheys, mitä enemmän heillä on lihasmassaa. Myös suurempi rasvamassa on yhteydessä suurempaan luuntiheyteen. Sekä lihasmassa että rasvamassa aiheuttavat luulle kuormitusta, joka lisää luuntiheyttä. Suurempi lihasmassa liittyy usein myös runsaampaan liikuntaan, jonka tiedetään lisäävän luuntiheyttä. Tulokset julkaistiin äskettäin arvostetun Bone-lehden verkkoversiossa.

Lihas ja rasva erittävät aineita, jotka vaikuttavat luustoon

Lihas ja rasva lisäävät luuntiheyttä paitsi aiheuttamalla luun kuormitusta myös erittämällä useita luun aineenvaihduntaan vaikuttavia aineita. Nyt julkaistussa tutkimuksessa suurempi veren irisiinin pitoisuus oli yhteydessä suurempaan luuntiheyteen lapsilla. Tämä havainto saattaa selittyä osittain sillä, että liikunta lisää paitsi luuntiheyttä myös irisiinin erittymistä lihaksista.   

Myös suuremmalla veren D-vitamiinipitoisuudella oli yhteys suurempaan luuntiheyteen, mutta havaittu yhteys selittyi osittain lihasmassalla. Tämä saattaa johtua siitä, että liikunta lisää lihasmassaa ja ulkoliikunta nostaa veren D-vitamiinipitoisuuksia auringonvalon vaikutuksesta.

Joissakin aiemmissa tutkimuksissa ylipainon on havaittu olevan haitallista luustolle murrosiän jälkeen. Tämä saattaa selittyä rasvakudoksesta erittyvien kehon lieväasteiseen tulehdukseen liittyvien aineiden epäedullisella vaikutuksella. Nyt julkaistussa tutkimuksessa tällaisilla rasvakudoksen erittämillä aineilla ei kuitenkaan havaittu merkittävää yhteyttä luuntiheyteen. Tämä voi johtua siitä, että tutkimukseen osallistuneet lapset olivat pääosin normaalipainoisia.

Kuopiolainen suuri väestötutkimus selvittää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia

Tutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopistossa osana biolääketieteen yksikön Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimusta, jonka alkumittauksiin osallistui 512 iältään 6–8-vuotiasta Kuopiossa vuosina 2007–2009 ensimmäisen luokan aloittanutta lasta, jotka olivat edustava otos ikäisestään väestöstä. Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus tuottaa uutta ja tieteellisesti arvokasta tietoa lasten elintavoista, terveydestä ja hyvinvoinnista. Tutkimuksen kahdeksan vuoden seurantamittaukset ovat loppusuoralla.

Lisätietoja:

Sonja Soininen, lääketieteen lisensiaatti, puh. 040 355 3026, sonja.soininen (a) uef.fi

Timo A. Lakka, lääketieteellisen fysiologian professori, sisätautien erikoislääkäri, puh. 040 7707329, timo.lakka (a) uef.fi

Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus: www.panicstudy.fi

Tutkimusartikkeli:

Soininen S, Sidoroff V, Lindi V, Mahonen A, Kroger L, Kröger H, Jääskeläinen J, Atalay M & Laaksonen DE. Body fat mass, lean body mass and associated biomarkers as determinants of bone mineral density in children 6–8 years of age – The Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) study. Bone, julkaistu verkossa 4.1.2018. https://doi.org/10.1016/j.bone.2018.01.003

09.01.2018Kehon koostumus vaikuttaa lasten luuntiheyteen
26.06.2017Aktiivinen arki voi vähentää ylipainon riskiä jo lapsilla
12.04.2017Valikoivan lapsen ruokavaliossa voi olla puutteita
03.04.2017Perhetausta vaikuttaa lasten ohjatun liikunnan määrään ja ruutuaikaan
31.03.2017Veren rasvahapot paljastavat mitä lapsesi pistää suuhunsa
06.02.2017Reipas liikunta yhteydessä parempaan valtimoterveyteen jo lapsuudessa
29.09.2016Samat geenit vaikuttavat syntymäpainoon ja aikuisiän terveyteen
13.09.2016Terveellinen ruokavalio tukee lasten lukutaitoa
13.09.2016Lasten liikunta ja ravitsemus meni Instaan ja Twitteriin!
07.09.2016Alle 8-vuotiaiden lasten liikuntasuositukset julkaistiin

Siirry arkistoon »