Runsas liikunta voi pitää ylipainoisenkin lapsen kunnossa

13.01.2016

Tuoreen tutkimuksen mukaan ylipainoisilla ja vähän liikkuvilla 6-8-vuotiailla on heikompi fyysinen kunto kuin ikätovereillaan. Runsaasti liikkuva ylipainoinenkin lapsi voi silti olla hyvässä fyysisessä kunnossa. Tieteellisessä Journal of Sports Sciences-lehdessä tammikuun alussa julkaistut tulokset ovat osa Itä-Suomen yliopiston laajaa Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimusta. Tutkimukseen osallistui tutkijoita myös Cambridgen ja Jyväskylän yliopistoista.

Tutkimuksissa tarkasteltiin 404 kuopiolaisen lapsen kehon rasvaprosentin ja liikunnan määrän yhteyksiä fyysiseen kuntoon. Fyysisen kunnon mittareina käytettiin 10x5 metrin sukkulajuoksun ja 15 metrin juoksun aikoja sekä puristusvoimatestin, vauhdittoman pituushypyn, vatsalihastestin, tasapainotestin, käden hienomotoriikkatestin ja eteentaivutustestin tuloksia. Korkeampi rasvaprosentti sekä vähäisempi liikunnan määrä olivat kumpikin yhteydessä huonompiin tuloksiin juoksutesteissä. Korkeampi rasvaprosentti oli lisäksi yhteydessä heikompiin tuloksiin vauhdittomassa pituushypyssä, vatsalihastestissä, hienomotoriikkatestissä sekä tasapainotestissä. Rasvaprosentin ja liikunnan yhteydet fyysiseen kuntoon olivat toisistaan riippumattomia. Tutkimuksessa havaittiin myös, että lapsilla joilla oli korkea rasvaprosentti ja jotka liikkuivat vähän, oli erityisen heikot tulokset 10x5 metrin sukkulajuoksutestissä, 15 metrin juoksussa sekä vauhdittomassa pituushypyssä.

Lapsuuden fyysinen kunto on tärkeä tulevaisuuden terveyttä sekä liikunta-aktiivisuutta ennustava tekijä. Nyt saatujen tulosten perusteella ylipainon ehkäisy sekä erityisesti liikunnan lisääminen ovat merkityksellisiä fyysisen kunnon kehittymisen kannalta. Runsas liikunta hyödyttää sekä normaalipainoisia että ylipainoisia lapsia.

Tutkimusartikkeli:

Eero A. Haapala, Juuso Väistö, Niina Lintu, Tuomo Tompuri, Soren Brage, Kate Westgate, Ulf Ekelund, Eeva-Kaarina Lampinen, Arja Sääkslahti, Virpi Lindi & Timo A. Lakka. Adiposity, physical activity and neuromuscular performance in children. Physical Activity for Health. Published online 06 Jan 2016. DOI:10.1080/02640414.2015.1134805

Linkki artikkelin tiivistelmään:

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640414.2015.1134805  

Lisätietoja:

Eero Haapala, FT, biolääketieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto ja liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto. puh. 040 725 4025, eero.haapala@uef.fi, Twitter: @EeroHaapala

09.01.2018Kehon koostumus vaikuttaa lasten luuntiheyteen
26.06.2017Aktiivinen arki voi vähentää ylipainon riskiä jo lapsilla
12.04.2017Valikoivan lapsen ruokavaliossa voi olla puutteita
03.04.2017Perhetausta vaikuttaa lasten ohjatun liikunnan määrään ja ruutuaikaan
31.03.2017Veren rasvahapot paljastavat mitä lapsesi pistää suuhunsa
06.02.2017Reipas liikunta yhteydessä parempaan valtimoterveyteen jo lapsuudessa
29.09.2016Samat geenit vaikuttavat syntymäpainoon ja aikuisiän terveyteen
13.09.2016Terveellinen ruokavalio tukee lasten lukutaitoa
13.09.2016Lasten liikunta ja ravitsemus meni Instaan ja Twitteriin!
07.09.2016Alle 8-vuotiaiden lasten liikuntasuositukset julkaistiin

Siirry arkistoon »