Yleinen geenimuunnos nostaa maksa-arvoja, mutta parantaa veren rasva-arvoja lapsilla

12.01.2016

Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikössä toteutettu tutkimus osoitti yleisen TM6SF2-geenin muunnoksen nostavan maksa-arvoja mutta parantavan veren rasva-arvoja terveillä lapsilla. Geenimuunnosta kantavilla lapsilla oli korkeampi ALAT-arvo, joka kertoo maksan aineenvaihdunnan muutoksista. Heillä oli kuitenkin myös matalammat veren triglyseridi- ja LDL-kolesterolitasot kuin muilla. Tämä havainto tukee aiempia tutkimustuloksia aikuisilla, joilla kyseinen geenimuunnos altistaa rasvamaksan kehittymiselle mutta samalla vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan Pediatric Research -lehdessä ja ennakkoversio on luettavissa lehden verkkosivuilla

Ylipainoon liittyy usein sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä, jotka tyypillisesti ovat yhteydessä maksan rasvoittumiseen. TM6SF2-geenin muunnos kuitenkin heikentää maksan kykyä siirtää triglyseridirasvoja verenkiertoon, mikä laskee veren triglyseridipitoisuuksia mutta samalla edistää maksan rasvoittumista.

Nyt julkaistussa kuopiolaisessa tutkimuksessa osoitettiin ALAT-arvojen olevan korkeampia mutta triglyseridi- ja LDL-kolesteroliarvojen olevan matalampia geenimuunnosta kantavilla lapsilla kuin muilla lapsilla. Muilla lapsilla sen sijaan havaittiin tyypillinen riskitekijöiden kasauma, jossa korkeammat triglyseridi- ja LDL-kolesteroliarvot liittyivät korkeampiin ALAT-arvoihin.

– Nämä havainnot viittaavat siihen, että geenimuunnosta kantavilla lapsilla hyvienkin veren rasva-arvojen takana voi piillä alkava rasvamaksa, toteaa lääketieteen tohtori Anna Viitasalo Itä-Suomen yliopistosta.

Tutkimukseen osallistuneista lapsista 11 prosentilla oli kyseinen TM6SF2-geenin muunnos.

Tutkimukseen osallistui 462 tervettä, lähtötilanteessa 6–9-vuotiasta tyttöä ja poikaa kuopiolaisesta Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksesta. Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus on käynnissä oleva elintapainterventiotutkimus, joka tuottaa arvokasta tietoa lasten elintavoista, terveydestä ja hyvinvoinnista aikuisikään saakka.

 Lisätietoja:

Anna Viitasalo, lääketieteen tohtori, Itä-Suomen yliopisto, biolääketieteen yksikkö,  anna.viitasalo@uef.fi

Timo Lakka, lääketieteellisen fysiologian professori, sisätautien erikoislääkäri, Itä-Suomen yliopisto, biolääketieteen yksikkö, puh. 040-7707329, timo.lakka@uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Associations of TM6SF2 167K allele with liver enzymes and lipid profile in children: The PANIC Study. Anna Viitasalo, Jussi Pihlajamäki, Jussi Paananen, Mustafa Atalay, Virpi Lindi and Timo A Lakka Pediatr Res doi:10.1038/pr.2016.3; accepted article preview online January 12, 2016.

09.01.2018Kehon koostumus vaikuttaa lasten luuntiheyteen
26.06.2017Aktiivinen arki voi vähentää ylipainon riskiä jo lapsilla
12.04.2017Valikoivan lapsen ruokavaliossa voi olla puutteita
03.04.2017Perhetausta vaikuttaa lasten ohjatun liikunnan määrään ja ruutuaikaan
31.03.2017Veren rasvahapot paljastavat mitä lapsesi pistää suuhunsa
06.02.2017Reipas liikunta yhteydessä parempaan valtimoterveyteen jo lapsuudessa
29.09.2016Samat geenit vaikuttavat syntymäpainoon ja aikuisiän terveyteen
13.09.2016Terveellinen ruokavalio tukee lasten lukutaitoa
13.09.2016Lasten liikunta ja ravitsemus meni Instaan ja Twitteriin!
07.09.2016Alle 8-vuotiaiden lasten liikuntasuositukset julkaistiin

Siirry arkistoon »