LASTEN LIIKUNTA JA RAVITSEMUS -TUTKIMUS


Lasten liikunta ja ravitsemus –tutkimus on vuonna 2007 alkanut pitkäkestoinen liikunta- ja ravitsemusinterventiotutkimus. Sen tarkoituksena on tuottaa uutta tutkimustietoa lasten ja nuorten liikunnasta, ravitsemuksesta, fyysisestä kunnosta, kehon koostumuksesta, aineenvaihdunnasta, verenkierrosta, suun terveydestä ja elämänlaadusta sekä liikunnan ja ravitsemuksen vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksessa aloitti 512 lasta perheineen, joita tullaan seuraamaan aikuisikään saakka. Tutkimus on osoittanut, että monet elintavat eivät ole lapsilla täysin suositusten mukaisia ja niillä voi olla jo vaikutuksia terveyteen. Elintapoja parantamalla voidaan kuitenkin vaikuttaa näihin tekijöihin. Tutkimus toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella Biolääketieteen yksikössä.  Tutkimuksen johtajana toimii Timo Lakka.


Seurantamittaukset 9-luokkalaisille